Organisation

VASAC Slagelse er opbygget med en centerledelse, samt forskellige afdelinger med hver deres afdelingsleder/teamledere.

Endvidere er der tilknyttet administration, udviklingskonsulent samt en PR-konsulent. 

Se endvidere de forskellige organisationsdiagrammer.

VASAC Slagelse

LokalMED 

Arbejdsmiljøorganisation