Om VASAC

VASAC Slagelse er et socialt arbejdsmarkedscenter, der henvender sig til personer, som ikke kan opnå beskæftigelse på det ordinære arbejdsmarked på normale vilkår.

Vi er en del af Handicap og Psykiatri i Slagelse kommune, men servicerer også andre kommuner, der ønsker at benytte vores specialiserede kompetencer.

En vigtig ordforklaring

Når vi i daglig tale og på hjemmesiden bruger omtalen medarbejdere, så er det de mennesker, som hele vores virke handler om, og som mange andre kalder brugere / borgere.

Vi har valgt ordet medarbejdere, da vi gerne vil signalere, at vi betragter alle vores medarbejdere, som en ressource!

Mette Winther
Centerleder

Virksomhed
Aktivitet
Socialt
Arbejdsmarked
Center