Serviceloven § 104

Serviceloven §104 er aktivitets- og samværstilbud til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer til opretholdelse eller forbedring af personlige færdigheder eller af livsvilkårene.

Siden er sidst opdateret 4. december 2019