Myndighed

VASAC Slagelse er et socialt arbejdsmarkedscenter, der bl.a. henvender sig til personer, som ikke kan opnå beskæftigelse på det ordinære arbejdsmarked på normale vilkår. 

Vi er en del af Slagelse Kommunes Center for Handicap og Psykiatri, og varetager en stor del af Slagelse Kommunes samlede indsats i forhold til arbejds- og aktivitetstilbud. 

VASAC Slagelse servicerer også andre kommuner, der ønsker at benytte vores specialiserede kompetencer.

Vi arbejder efter individuelle handleplaner, så vi bedst muligt kan tilgodese individuelle behov og imødekomme den enkeltes ønsker.

Vi udvikler løbende vores tilbud, og samarbejder med mange forskellige aktører.

Vi har fokus på at tilrettelægge individuelle job- og aktivitetstilbud, og er kendte for at kunne rumme de mennesker, som har svært ved at finde plads på det ordinære arbejdsmarked.