Ledsageordning

Ledsageordning

 

Formålet med ledsagelse er, at medvirke til normalisering og integration i samfundet af borgere med betydelig og varigt nedsat funktionsevne.

En borger som er berettiget til ledsagelse, har ret til selv at udpege en person til at udføre opgaven. Kommunen skal godkende og ansætte den udpegede person. Som hovedregel kan man ikke blive ansat som ledsager, hvis man har en meget nær tilknytning til borgeren, der søger ledsagelse.

Målgruppen for ledsagerordningen er borgere med betydelig og varigt nedsat funktionsevne. Hjælpen gives med udgangspunkt i en individuel behovsvurdering, og man lægger vægt på at ansøgeren:

  • Ikke kan færdes alene uden for hjemmet på grund af en betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne
  • Kan efterspørge individuel ledsagelse uden socialpædagogisk indhold. Kan give udtryk for (ikke nødvendigvis verbalt) et ønske om at deltage i forskellige aktiviteter og er bevidst om indholdet i aktiviteten

VASAC Slagelse varetager ledsagerfunktionen til borgere boende i egen lejlighed. Opgaven er ikke-pædagogisk, men en konkret hjælpeopgave såsom ledsagelse til biograf, teater, forskellige byture til f.eks. indkøb m.v.

Hvis en borger ønsker at få mulighed for at gøre brug af en ledsager, skal man kontakte sin handicaprådgiver i kommunen for at blive visiteret til ledsagerordningen.

 

Siden er sidst opdateret 13. april 2022