Kulturhuset

Kulturhuset er en arbejdsplads med fire forskellige samvær- og aktivitetstilbud, indenfor det kreative.

  • Kunst
  • Bevægelse
  • Musik
  • Teater

Arbejdet i de enkelte grupper er specialiseret, og formålet er at give den enkelte mulighed for at fordybe sig indenfor et specifikt område.

Kulturhuset henvender sig til mennesker, som har en betydelig nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne, som har interesse i at udfolde sig i den kreative verden.

I Kulturhuset arbejder vi med at fastholde, udvikle og støtte den enkeltes kompetencer indenfor det sociale, personlige og faglige. Vi arbejder ud fra en Recovery orienteret tilgang, hvor man får mulighed for at bidrage med egne ideer og holdninger, blive set / hørt, og få indflydelse, selv- og medbestemmelse i det daglige arbejde.