STU-Medielinjen

STU (Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse)

STU-Medielinjen udbydes i samarbejde mellem VASAC Slagelse og CSU-Slagelse. (Center for specialundervisning)

Den faglige del af uddannelsen foregår i Medieshoppen, Skovsøgade 2 i Slagelse, og valgfagsdelen foregår hos CSU-Slagelse, Norgesvej 1 i Slagelse (to dage om ugen).

Alle bliver introduceret til og undervist i de forskellige grafiske computerprogrammer, og der veksles mellem øvelsesopgaver, og der arbejdes med konkrete grafiske opgaver.

Målet med undervisningen er, at den studerende lærer om de grafiske regler indenfor layout, rentegning, billedbehandling, typografi, tekstombrydning samt bliver hjemmevant i Adobe’s programmer. 

På Medielinjen støttes den studerende både i at styrke sine faglige, personlige og sociale kompetencer.

For at blive optaget på Medielinjen skal du kende grundfunktionerne på en computer. Derudover kræves der ikke specielle forudsætninger for at blive optaget på Medielinjen. 

Læs mere i pjecen om Medielinjen 

Siden er sidst opdateret 9. december 2019